เหรียญรุ่นแรก

 

เหรียญรุ่น ๑ นี้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดย คุณสวัสดิ์ อุทัยศรี จำนวน ๓,๐๐๐ เหรียญ เพื่อหารายได้สร้างวัดเกาะสิเหร่  นับว่าหาได้ยากยิ่ง และน้อยนักที่จะรู้จัก เนื่องจากในเหรียญไม่ได้ระบุวัดนั่นเอง