สร้างวัดสามกอง – ภูเก็ต

หลวงพ่อสุภา กนฺตสีโล ได้พำนักอยู่ที่กุฏิเล็ก เชิงเขารังดังกล่าวข้างต้น นับตั้งแต่ได้ธุดงค์มาที่ภูเก็ต ต่อมาในปีพุทธศักราช 2508 ท่านได้ธุดงค์ไปที่บ้านสามกอง ในจังหวัดภูเก็ตนั้นเอง และท่านเห็นว่าสมควรจะสร้างวัดขึ้นได้อีกแห่งหนึ่ง บรรดาลูกศิษย์และผู้ที่เลื่อมใสศรัทราในตัวท่าน ต่างก็ให้การสนับสนุมเต็มที่ ช่วยกันกระทั่งวัดสามกองสำเร็จขึ้นมาอีกวัดหนึ่ง นับว่าเป็นวัดที่สองที่ท่านได้สร้างไว้ในจังหวัดภูเก็ต หลังจากสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อได้จัดการทำพิธีมอบวัดให้กับพระภิกษุที่ไว้วางใจได้ ปกครองดูแลต่อไปอย่างเคย ส่วนตัวท่านได้เดินทางออกจากกุฏิเชิงเขารัง ธุดงค์แสวงหาความวิเวกต่อไป

ในปีพุทธศักราช 2510 หลวงพ่อสุภา กนฺตสีโล ได้ธุดงค์กลับไปภาคอีสานตามสถานที่ต่างๆ ที่ท่านเคยธุดงค์มาก่อน ปีถัดมาท่านได้ธุดงค์จากภาคอีสานมาพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ แล้วกลับไปพำนักอยู่ที่เขาพนมรุ้งจังหวัดศรีษะเกษ ในปีพุทธศักราช 2513 จากนั้นก็ธุดงค์ต่อไป และได้ปักกลดอยู่ที่วัดพระประโทน จังหวัดนครปฐมในปีต่อมา