วัดสีลสุภาราม

วัดสีลสุภาราม (วัดลำดับที่ 38)

หลวงปู่ได้พำนักอยู่ที่วัดใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมือง และวัดนี้ได้รับพระกรุณา โปรดเกล้าพระราชทานนามว่า วัดสีลสุภาราม ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา ได้ถวายที่ดินให้หลวงปู่สร้างวัดขึ้น ดังนั้นจึงมีวัดใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ในวาระหลวงปู่มีอายุ 106 ปี 

หลวงปู่ท่านเคยปรารภกับลูกศิษย์ว่า หลวงปู่ชราภาพแล้ว ภารกิจหน้าที่หากสำเร็จแล้วหลวงปู่ปรารถนาจะธุดงค์เข้าป่า ศิษยานุศิษย์ต่างก็กราบ และขอนิมนต์หลวงปู่ให้อยู่ใกล้ชิดเนื่องจากหลวงปู่ชราภาพ และจะได้ช่วยดูแล แวะมากราบนมัสการ ฟังธรรมะ คำสั่งสอน ปฏิบัติธรรม มีโอกาสได้ทำบุญสร้างกุศลกับหลวงปู่ต่อไป

หลวงปู่เดินทางมาวัดคอนสวรรค์ ต.ค้อเขียว จ.สกลนคร อยู่เนืองๆ เนื่องในวันสำคัญๆ ทางพุทธศาสนา ท่านจะเมตตาศิษยานุศิษย์ทุกคน ญาติโยมทั้งหลายตลอดมามิได้ขาด ไม่เลือกชั้นวรรณะ

หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล นับเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่เก่งกล้า และเป็นพระสุปฏิปันโน ควรแก่ความศรัทธาเคารพนับถือ ถือได้ว่าพระผู้มีปฏิปทาเช่นท่าน หาได้ยากในยุคนั้น

ในด้านสุขภาพร่างกายของท่าน นับว่ายังแข็งแรง ผิวพรรณผ่องใส เช่นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ น้ำเสียงของท่านนุ่มนวลเปี่ยมด้วยความเมตตา ทำให้ผู้ได้ยินได้ฟังซาบซ่านด้วยปีติและความอิ่มเอิบใจ เมื่อได้ฟังการบรรยายธรรมของท่าน ท่านทั้งหลายที่ได้กราบนมัสการหลวงปู่ คงจะไม่เชื่อเลยว่า ชีวิตของท่านที่ผ่านความยากลำบากนานับประการ ต้องเดินธุดงค์ผ่านป่าเขาลำเนาไพร ผ่านสัตว์ร้าย และภาวนาการณ์น่าประหวั่นพรั่นพรึงมานานนับหนึ่งศตวรรษ จะยังคงสภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีผิวพรรณผุดผ่อง ราวกับผู้ที่ไม่เคยกรำแดดกรำฝน หรือไม่เคยผ่านความยากลำบากใดๆ มาก่อนเลย แต่สำหรับผู้ที่ใฝ่การปฏิบัติธรรม คงไร้ข้อสงสัยแต่อย่าใด เพราะทุกคนล้วนทราบซึ้งกันดีอยู่แล้ว ว่าอานุภาพแห่ง ศีล นั้นมีมากน้อยเพียงใด