วิธีการปฏิบัติทำจิตให้เข้าถึงคุณพระ
ยกเอาพระคุณเป็นที่พี่ง
 
ก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนก็ดี เมื่อท่านเอาพระนี้ติดตัวไปด้วย หรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นก็ดี ให้ตั้งจิตเป็นสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าว่า พุทธ หายใจออกว่า โธ ให้กระแสจิตนิ่งไปจดจ่ออยู่ที่องค์พระ ระลึกถึงออกชื่อทำความปรารถนาตามคำดีคำชอบ แล้วจึงบริกรรมพระคาถานี้ “มะอะอุนะ อะอุนะมะอุ อุอะมะนะ นะอะอุมะ” ๓ หรือ ๗ จบ แล้วจึงออกเดินทาง หลวงพ่อรับรองว่าบุคคลนั้นจะไม่ไปเสียชีวิตข้างหน้า จะต้องกลับมาเสียชีวิตบ้านเดิม แม้จะเกิดณรงค์สงครามแล้วก็ตาม
 

ถ้าถูกเขาจับเป็นแนวที่ ๕ หรือถูกคุมขังก็ดี ให้ตั้งจิตอธิษฐาน แล้วบริกรรมพระคาถานี้ “อิโม อะสัง ปิทาวิสัง พุโสพะยะโร อายัตวา พุปุสะทา อะระนะพุภะ มหัง” โซ่ตรวนนั้นจะหลุดออก แล้วกลับมาบ้านเดิมได้ ถ้าท่านใช้ในทางค้าขาย เมื่อท่านจะมาจากบ้านไปซื้อของ ให้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วบริกรรมพระคาถานี้ “มะอะอุนะ อะอุนะมะอุ อุอะมะนะ นะอะอุมะ” ๓ หรือ ๗ จบ เมื่อท่านซื้อของได้แล้ว ท่านจะนำของนั้นมาขายเอากำไรอีกต่อ ให้ว่าพระคาถาดังข้างต้นนี้จนจบแล้วต่อท้ายด้วยพระคาถานี้ “มะอะอุ มานิมามา” ของๆ ท่านจะขายได้ตามประสงค์  นี้เป็นคุณสมบัติของพระผงว่าน ๒,๐๐๐ กว่าชนิด ของหลวงปู่สุภา กันตะสีโล

ส่วนพระเสด็จกลับนั้น บางท่านอาจไม่เข้าใจ คำว่าพระเสด็จกลับนั้นคือ หลวงพ่อได้นำเอาพระในพิธีจำนวนหนึ่งไปอาราธนาลงในแม่น้ำ แล้วมาทำพิธีเรียกให้เสด็จกลับ พระจะเสด็จกลับหมดทุกองค์ภายใน ๖ หรือ ๗ วัน นี้นับว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษกว่าพระในพิธีธรรมดาทั้งหลาย
 
หากท่านผู้ใดไม่มีความเชื่อถือ ไม่ควรนำไปใช้ ผู้ที่นำไปทดลองทำเป็นเล่น โดยปราศจากความเคารพในรูปพระพุทธเจ้า ที่พระอาจารย์และพระอาจารย์ได้บรรลุแล้ว เป็นบาปกรรมอย่างหนักเทพยดาและแรงครู จะบันดาลให้เกิดโทษนานาชนิด เสื่อมลาภ เสื่อมยศ หมดที่พึ่ง
 
หลวงปู่ย้ำนักย้ำหนาว่าพระเสร็จกลับของท่านเป็นพระที่ทำยากและรักษาลำบากเพราะผู้มีไว้ติดตัวต้องรักษาศีล ๕ โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการคดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นทั้งกำลังสติปัญญาและกำลังกาย หากมีพระไว้ติดตัวพระจะแตกหัก ทำลายหรือหายไป ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นพระจะแตกและหายไปเฉยๆ และผู้นั้นจะพบกับความวิบัติด้วยพระมีเทพยดารักษานั่นเอง