สำนักสงฆ์โคกสูงโฆษธรรม (วัดสุดท้าย หรือ ลำดับที่ 39 ตามความประสงค์ของหลวงปู่)

สำนักสงฆ์โคกสูงโฆษธรรม ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกสูง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร (ระยะทางห่างจากวัดคอนสวรรค์ ประมาณ 3 กิโลเมตร)

ความเป็นมา

หลวงปู่สุภาประสงค์จะสร้างวัดที่บ้านโคกสูง โดยท่านกล่าวว่า “มันราบดี ราบรื่น ไม่มีภูเขามากีดกัน” นอกจากนั้นท่านยังเห็นนิมิตว่า มีวัตถุโบราณ เก่าแก่ ที่นั่น   หลวงปู่จึงมอบหมายให้พระอาจารย์แดง รับหน้าที่สร้างวัดลำดับที่ 39 ให้แก่ท่าน

พระอาจารย์แดงจึงให้คำสัตย์แก่หลวงปู่ว่า จะรับผิดชอบการจัดสร้างวัดนี้ให้จงได้ โดยเริ่มการก่อสร้าง โบสถ์ ศาลา และ กุฏิหลวงปู่ โดยช่วงแรกได้เน้นสร้างกุฏิหลวงปู่สุภาให้เสร็จก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากหลวงปู่ตั้งใจว่าจะมาพำนักอยู่ที่นี่

 

สำหรับผู้สนใจ ร่วมทำบุญสร้างวัดหลวงปู่สุภา สามารถติดต่อ นายวัจนสินธุ์ ที่เบอร์ 080 994 6683 หรือ ส่งข้อความที่ link

สำนักสงฆ์คืออะไร 

สำนักสงฆ์ หมายถึง สถานที่ที่ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดถูกต้องตามกฏหมายแล้ว มีพระสงฆ์อยู่อาศัยประจำเหมือนวัดทั่วไป แต่ยังไม่มี วิสุงคามสีมา คือยังไม่มีอุโบสถหรือโบสถ์ หรือมีแต่ยังไม่ได้ผูกสีมา สถานที่ เช่น นั้นมีสิทธิใช้คำว่า “วัด” นำหน้าเหมือนวัดทั่วไป