---วัดคอนสวรรค์ สถานที่พำนักของหลวงปู่สุภา กันตสีโล---

 วัดคอนสวรรค์  ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

หมายเลขโทรศัพท์ 087-228-7167

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

 >>>>กดตรงนี้เพื่อดูแผนที่แบบละเอียด<<<<

 

 

วัดคอนสวรรค์ 

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐ หมู่ที่ ๑ บ้านค้อเขียว ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร แต่เดิมเป็นวัดร้างสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ปรากฏ เพราะไม่เหลือสิ่งก่อสร้างใดๆให้เห็นยกเว้น สิม(พระอุโบสถ) เท่านั้น เมื่อปี ๒๔๗๑ หลวงพ่อนู ได้ชักชวนชาวบ้านมาช่วยกันปรับปรุง ในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีสิม(พระอุโบสถ) อยู่หลังหนึ่งทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน และชาวบ้านในยุคต่อๆมาก้ได้ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์จนก่อตั้งเป็นวัดอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาในปี ๒๕๓๕ พระมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่สุภา กันตฺสีโล) ได้เข้ามาอุปถัมป์ด้วยการบูรณะและก่อสร้างเสนาสนะต่างๆเพิ่มเติม จนรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน

 

เนื้อที่ทั้งหมดของวัดในปัจจุบันมีประมาณ ๙ ไร่ ๗๒ ตารางวา  โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือยาว ๑๑๗ เมตร ติดถนนสาธารณะ

ทิศใต้ยาว ๑๐๕ เมตร ติดถนนสาธารณะ 

ทิศตะวันออกยาว ๑๓๕ เมตร ติดถนนสาธารณะ 

ทิศตะวันตกยาว ๑๔๔ เมตร ติดถนนสาธารณะ

 

ลำดับเจ้าอาวาส 

  หลวงพ่อนู 

•  พระอาจารย์บุญธรรม 

•  หลวงพ่อบุญไทย 

•  หลวงพ่อซอน 

•  พระอธิการศักดิ์ศิลป์ 

•  พระอธิการสกนธ์ 

•  พระอธิการบุญเรือง ฐิตสํวโร 

•  พระมหาวรรณศักดิ์ 

•  พระมหามุนีพงษ์ ปภากโร พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ 

•  พระครูสังวรธรรมวงศ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๐ 

•  พระมหานิพล พลวฑฺฒโน พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน

 

ถาวรวัตถุที่สำคัญภายในวัด
 
1. ศาลาการเปรียญ – พระอุโบสถ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ แล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรม และเป็นที่ทำวัตรสวดมนต์ เช้า – เย็น ของพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
2. พระรัตนเจดีย์ ศรีคอนสววรค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยหลวงปู่สุภา กันตสีโล เพื่อสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเพื่อบูชาพระคุณของพระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า) ภายในแบ่งเป็น 2 ชั้น
- ชั้นล่างเป็นห้องโถง ตรงกลางมีแผนหินอ่อนขนาดใหญ่สลักเป็นพระธรรมจักร ประดิษฐานอยู่ตรงกับจุดศูนย์กลางของเจดีย์(สะดือเจดีย์)
- ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรูปหล่อเท่าองค์จริงของพระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า) และรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงปู่สุภา
3.ศาลาประชาคม(ศาลากลางน้ำ)ภายในมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติใช้สำหรับอบรมกรรมฐานเป็นหมู่คณะใหญ่เพราะเนื้อที่กว้างขวางบรรจุคนได้เป็นหลายร้อยคน ภายนอกเป็นสระน้ำมีปลาอาศัยเป็นจำนวนมาก สามารถให้อาหารปลาได้โดยมีอาหารและตู้สำหรับบริจาคค่าอาหารไว้
4. กุฏิหอระฆัง เป็นกุฏิอเนกประสงค์ ด้านล่างเป็นกุฏิ ด้านบนเป็นหอระฆัง
5. หอพระไตรปิฏก ใช้สำหรับเก็บตำราต่างๆที่หลวงปู่รวบรวมไว้รวมทั้งหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนา และพระไตรปิฏก
6. เจดีย์รวมญาติใช้สำหรับบรรจุอัฐิของผู้คนในหมู่บ้านค้อเขียวทั้งหมดให้อยู่รวมกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดและเพื่อแสดงถึงความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน
7. วิหารหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ใหญ่เป็นอดีตพระเถระที่เคยอยู่ที่วัดนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณมีความศักดิ์สิทธิ์และคอยคุ้มครองดูแลวัดและคนในหมู่บ้านเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านมักจะมาบนบานศาลกล่าวกับท่านอยู่เสมอ
8. หอประดิษฐานพระอุปคุตพระองค์นี้เป็นชุดเดียวกับที่ประดิษฐานอยู่ที่ภูเก็ตเพื่อป้องกันภยันตรายต่างๆเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่วิปริตที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้โดยท่านได้นำขึ้นมาเพื่อคุ้มครองทางภาคอีสานด้วย
9. เจดีย์เล็กบรรจุโบราณวัตถุต่างๆที่ท่านได้นำกลับมาจากสถานที่ๆท่านได้ไปธุดงค์ผ่านมาเช่นหอกดาบจากประเทศเนปาลและจีนเครื่องอัฐบริขารธุดงค์รวมทั้งพระเครื่องต่างๆอีกมากมายซึ่งท่านได้สั่งเอาไว้ว่าในอนาคตหากวัดเสื่อมโทรมลงและต้องการปัจจัยที่จะบูรณะก็ให้เปิดกรุนำพระเครื่องต่างๆเหล่านั้นออกมา
10. สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ อยู่บริเวณด้านข้างวัดซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการซึ่งคาดว่าจะเรียบร้อยภายในเร็วๆนี้
ถาวรวัตถุทุกรายการล้วนแล้วแต่เป็นที่หลวงปู่สุภาเป็นผู้อุปถัมป์ในการสร้างและบูรณะทั้งสิ้น